Dni Fantastyki // 26-28 czerwca 2015 // Wrocław

Czas i miejsce


CZAS

W 2015 roku Dni Fantastyki odbędą się w dniach 26–28 czerwca. Dokładne godziny podamy bliżej imprezy.


MIEJSCE

Wrocławskie DeeFy od samego początku, czyli od 2004 roku, odbywają się w jednym z najbardziej klimatycznych miejsc we Wrocławiu – leśnickim Zamku, w którym obecnie mieści się siedziba Centrum Kultury „ZAMEK” – oraz w jego najbliższym otoczeniu, na terenach krajobrazowego Parku Leśnickiego.

Dokładny adres Zamku to pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław.

HISTORIA ZAMKU LEŚNICKIEGO

Okres piastowski

Najprawdopodobniej już w 1132 r. powstał w Leśnicy pierwszy zamek, będący siedzibą książęcą. Zmarł tu 7 grudnia 1201 r. Bolesław Wysoki, książę śląski, protoplasta linii książąt wrocławskich panujących na tym terenie do 1335 r. Dwór leśnicki był w tym czasie często odwiedzaną rezydencją książęcą: przebywali tu Henryk Brodaty, jego żona Jadwiga (św. Jadwiga Śląska), Henryk Pobożny. Po śmierci ostatniego przedstawiciela dynastii Piastów wrocławskich, Henryka VI, w 1335 r. dobra leśnickie przeszły do Korony Czeskiej.

Okres czeski

Ich nowy właściciel, król Czech Jan Luksemburski, sprzedał w 1339 r. Leśnicę wraz z dworem mieszczaninowi wrocławskiemu Gysko de Reste za 300 praskich groszy.

Od tej pory zaczęła się blisko 700. letnia historia licznych zmian właścicieli zamku w Leśnicy. Już w XIV w. majątek leśnicki wraz z dworem należał do kilku patrycjuszowskich rodów wrocławskich. Początkowo stanowił własność braci von Sitten, od 1348 r. należał do Petera Riegera, po czym przejęty został przez Otto von der Neisse, a w latach 1377-1399 zarządzał nim Nikolaus Klettendorf.

W 1412 r. w posiadanie Leśnicy wszedł Michael Banke, który osiem lat później otrzymał zgodę na budowę zamku w miejsce dotychczasowej zabudowy. Nie wiadomo, czy zamierzenie zostało zrealizowane, bowiem już w 1428 r. wojska husyckie zniszczyły Leśnicę, zaś w 1459 r. siedzibę spalili wrocławscy mieszczanie z obawy przed możliwością opanowania jej przez husyckiego króla Jerzego z Podiebradu.

Okres habsburski

W latach 1494–1641 zamek stał się własnością rodu von Hörnig. Przedstawiciel tej rodziny, Heinrich von Hörnig, w 1610 r. wybudował nowe, ufortyfikowane założenie. Urządzoną z przepychem siedzibę rodu odwiedził w 1611 r. król czeski Maciej II (od 1612 r. cesarz niemiecki).

Wojna 30-letnia, tocząca się w latach 1618-1648 również na ziemiach śląskich, doprowadziła w 1633 r. do zniszczenia niedawno ukończonej budowli.

W 1651 r., po wojnie, Leśnicę kupił starosta śląski Horatius von Forno. W rękach rodziny von Forno zamek leśnicki pozostawał, z krótką przerwą na początku XVIII w., do 1733 r., kiedy został sprzedany wrocławskiemu zakonowi Krzyżowców z czerwoną gwiazdą (ich wrocławską siedzibą był budynek przy ul. Szewskiej mieszczący dziś zbiory Ossolineum). Zamek leśnicki został przez krzyżowców przebudowany na okazałą barokową budowlę. W tym też czasie na placu przy trakcie prowadzącym do Środy Śląskiej (ob. plac Świętojański) został ustawiony pomnik Jana Nepomucena i Matki Boskiej.

Okres pruski (od 1871 r. niemiecki)

Po zajęciu Śląska przez Prusy w 1742 r. zakon sprzedał pałac baronowi Ferdinandowi von Mudrach. W 1761 r. stał się własnością rodziny von Maltzan, do 1836 r. pozostając w ich rękach. W 1837 r. utworzono ordynację z dóbr Leśnicy, Mokrego i Ratynia, należącą do rodziny von Wylich und Lottum, która do 1945 r. nią zarządzała. Ostatnim ordynatem i właścicielem zamku był baron Ludolf von Weltheim-Lottum.

W czasie działań wojennych na terenie Dolnego Śląska w 1945 r. pałac nie uległ zniszczeniu.

Po wojnie

W 1958 r. zabezpieczono budowlę, a w latach 1959-1963 przeprowadzono prace adaptacyjne pałacu na potrzeby domu kultury. W 1962 r. obiekt został wpisany do rejestru zabytków m. Wrocławia. Po 1974 r. przeprowadzono adaptację piwnic i kazamatów, a w 1995 r. remont elewacji budynku. Obecnie w pomieszczeniach zamku leśnickiego znajduje się siedziba Centrum Kultury "Zamek".

Na przestrzeni swoich blisko 900. letnich dziejów zamek gościł licznych przedstawicieli rodów królewskich, książęcych, osobistości znane z kart historii. Obok ważnych dla dziejów Śląska i Polski postaci jak Bolesław Wysoki, Henryk Brodaty i jego żona Jadwiga, Henryk Pobożny, przebywał tu w 1348 r. król czeski i niemiecki (późniejszy cesarz) Karol IV, w 1563 r. Maksymilian II (w latach 1564-1576 cesarz), a w r. 1611 wspomniany już Maciej II. Przed bitwą pod Lutynią w 1757 r. pałac stał się kwaterą, dowództwa wojsk austriackich z ks. Karolem Lotaryńskim na czele, zaś po bitwie (5 grudnia) przebywał tu król pruski Fryderyk II, który wracał do tego miejsca jeszcze kilkakrotnie. W dobie napoleońskiej, podczas oblężenia Wrocławia (1806/7), w zamku kwaterowały wojska francuskie i bawarskie, w 1808 r. mieszkał tu ks. Hieronim Bonaparte, a w 1813 r. marszałek Michel Ney.