Organizatorzy

Dni Fantastyki tworzą trzy instytucje: Gildia Organizatorów, Ośrodek Postaw Twórczych Zamek i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu im. Tadeusza Różewicza. Poznaj je bliżej! 🙂

GILDIA ORGANIZATORÓW

Jedni nazywają ich orgami, inni „tymi w czerwonych koszulkach”. Nieważne, jak ich zwiecie, to właśnie oni co roku zajmują się koordynacją wrocławskich Dni Fantastyki!

Poznali się w 2013 roku podczas organizacji eventów. Od tego czasu grupa cały czas się rozrastała. Zbierali doświadczenie, jednocześnie coraz bardziej się integrując i ucząc od siebie nawzajem. W 2023 roku zwarli szyki i łącząc swoje siły założyli stowarzyszenie Gildia Organizatorów.

Mamy zaufanie do siebie i do naszych umiejętności. Stawiamy na wspólne działanie oparte na otwartość. Łączy nas sympatia do szeroko pojętej kultury i pasja do organizowania większych i mniejszych wydarzeń kulturalnych. Każdy z nas to specjalista z innej dziedziny.

PROJEKTY

 • DNI FANTASTYKI
 • PARKI ESK W LEŚNICY

Ośrodek Postaw Twórczych „ZAMEK”

Instytucja miejska, która oferuje przestrzeń do poszukiwania, odnajdywania i rozwijania swoich pasji, to miejsce spotkań i twórczej samorealizacji. Siedziba mieści się w wyjątkowym obiekcie: zabytkowym pałacu o barokowej bryle i ponad 800 letniej historii. Pomimo historycznej siedziby, jest instytucją nowoczesną i otwartą na każdego, kto wyraża chęć twórczego spędzania wolnego czasu.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Umożliwia pogłębianie umiejętności w sztukach plastycznych, ceramice artystycznej, tańcu nowoczesnym, klasycznym, balecie, grze na instrumentach: pianino, gitara, a także w  zajęciach rekreacyjnych: joga, pilates, aerobik. To sekcje istniejące, ale instytucja cały czas jest otwarta na nowe propozycje.

PROJEKTY

 • skoncentrowany na rzemieślniczych metodach browarnictwa Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa (czerwiec)
 • zakorzeniona w mitologii słowiańskiej Noc Świętojańska (czerwiec)
 • ogólnopolskie spotkania miłośników fantastyki Dni Fantastyki (czerwiec/lipiec)
 • średniowieczny Jarmark Jadwiżański (październik)
 • przedświąteczne spotkania przy wspólnym warsztatowym stole podczas Manufaktury Świątecznej (marzec/kwiecień, grudzień)
 • comiesięczne spotkania z podróżnikami w cyklu „Kultury świata”
 • grudniowe spotkanie przy czarce herbaty na Festiwalu herbaty CZAISZ? (wrzesień)
 • cykliczne zajęcia warsztatowo-edukacyjne dla najmłodszych „Brzdąc na Zamku” i „Sensoplastyka”, zajęcia rękodzielnicze „OdRęcznie”

WYSTAWY

W Galerii Zamek i Galerii Tymczasem prezentujemy prace artystów polskich i zagranicznych, reprezentujących różne nurty w sztuce współczesnej (malarstwo, rzeźba, video art, performance) oraz prace ilustratorów, grafików i twórców komiksów.

Zamek to również miejsce spotkań z twórcami kultury, kreatywnej wymiany myśli oraz realizacji wydarzeń artystycznych.

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu im. Tadeusza Różewicza

Instytucja kultury powołana przez Radę Miejską Wrocławia w 2000 r. Sieć 39 filii bibliotecznych oraz Centrum Biblioteczno-Kulturalne FAMA i MultiCentrum obejmuje cały Wrocław i jest połączona systemem bibliotecznym Alma, umożliwiającym przeszukiwanie zasobów biblioteki w jednym katalogu. Biblioteka to miejsce, które umożliwia bezpłatny dostęp do literatury i e-literatury, a także różnorodnych zbiorów multimedialnych. MBP we Wrocławiu to otwarte dla wszystkich, ciągle zmieniające się miejsce oferujące różnorodne działania: festiwale (społeczno-kulturalne – Feminatywa, podróżnicze – Równoleżnik Zero, cyrkowe – Cyrkopole, cieszące się ogromnym zainteresowaniem dzieci i rodziców imprezy rodzinne (Klub Rodzica), teatrzyk lalkowy, zajęcia z językiem angielskim, prelekcje dla rodziców), konwersacje językowe, inspirowane literaturą mobilne gry miejskie, nocne imprezy w bibliotece czy projekty zaangażowane społecznie, jak Żywa Biblioteka. MBP to miejsce inicjatyw i aktywności dla lokalnych liderów, ale też miejsce edukacji pozaformalnej: warsztatów, kursów – po działania związane z nowymi technologiami.

WIZJA

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu to dynamicznie rozwijająca się instytucja kultury, która buduje i wspiera aktywność kulturalną mieszkańców na wielu poziomach, łącząc dbałość o pierwszy kontakt z książką z wykorzystaniem nowych technologii w promocji twórców, tekstów kultury i nowych idei. Biblioteka pomaga indywidualnym osobom, organizacjom i społecznościom w odkrywaniu potrzeb, które przyczyniają się do ich rozwoju.

PROJEKTY

 • Cyrkopole –  Trwający 3 dni festiwal stanowi podsumowanie całorocznej działalności Centrum Nowego Cyrku. Organizowany jest od 2017 roku w ramach obchodów Święta Wrocławia.
 • Żywa Biblioteka – rozmowy z Żywymi Książkami, ludźmi którzy są reprezentantami mniejszości i grup spotykających się z wykluczeniem społecznym i uprzedzeniami.
 • Feminatywa – to festiwal feministyczny o tematyce społeczno-kulturalnej, bezpieczna przestrzeń dialogu kobiet na ważne współczesne tematy.