Linie tematyczne

Podróże w nieznane

Czas i przestrzeń, odkrywanie kosmosu i nowych światów, nowe horyzonty, przekraczanie różnych granic, ale też
odkrywanie siebie

Fantastyczni towarzysze

Towarzysze podróży, opiekunowie, przewodnicy, ale też prześladowcy, przypadkowi towarzysze, fantastyczne zwierzęta

Drzewo życia

Powtarzające się cykle – życia, społeczności, pór roku; wieczne
odradzanie się przyrody; przemijanie ludzkiego losu; nieśmiertelność i jej poszukiwanie; żywioły; portale do innych światów; drzewo kosmiczne, jako cały świat; tradycje

Tropami fantastyki

Co wpływa(ło) na fantastykę; jakie są w niej trendy i ich źródła: wierzenia, Słowianie, tradycje, zwyczaje, społeczności; przeprowadzane badania

Ja, twórca

Procesy tworzenia światów; twórcy fantastyki; nieznane historie i losy; budowanie fabuły i bohatera; tworzenie narracji; twórcy z
doświadczeniem, ale też początkujący; gracze, mistrzowie gry, narratorzy jako twórcy fantastyki

Technologie i ludzie

Statki kosmiczne; science fiction; wykorzystanie technologii w podróży; wpływ podróży na ludzi; fantastyczna nauka

Wieloświat

Światy w podróżach kosmicznych; wizje kosmosu i połączonych światów; alternatywne rzeczywistości; Marvel i DC; Doctor Who; Star Trek